"Baz İstasyonu Danışmanlık Merkezi"
Taşınmazlarda bulunan ve yeni kurulacak olan Baz İstasyonlarının yıllık kira rayiç bedelleri, belli kriterlerden oluşmaktadır.Bunlar taşınmazın coğrafi konumu,GSM operatörü açısından önemi ve bulunduğu çevre koşulları bunlara birer etkendir.